מחצבה בבית פג'אר שנותרה שוממת לאחר שנסגרה בידי חיילים ב-21 במארס
© ארגון 5 , Human Rights Watch באפריל 2016

עבד טוויל, בעל מחצבה. הרשויות הישראליות החרימו ציוד השייך לו בפשיטה שערכו ב-21 במארס

מחצבה בבית פג'אר שנותרה שוממת לאחר שנסגרה בידי חיילים ב-21 במארס