איור של מאזני הצדק שכפותיהם הוחלפו בשני אנשים הכבולים בפרקי ידיהם ומתנדנדים באוויר.

איור של מאזני הצדק שכפותיהם הוחלפו בשני אנשים הכבולים בפרקי ידיהם ומתנדנדים באוויר.

© 2015 בריאן סטאופר עבור Human Rights Watch