Killing of Israeli Couple

אישה מחזיקה כרזה עם הכיתוב "6 יתומים" ותמונותיהם של איתם ונעמה הנקין שנורו למוות ביום חמישי. התמונה צולמה במהלך הפגנה בעיר אשדוד, ב-4 באוקטובר 2015.

©רויטרס/אמיר כהן