פיצוץ אווירי של תחמושת המכילה זרחן לבן בשיגור ארטילרי מעל  כפר כילא, כפר לבנוני השוכן סמוך לגבול עם ישראל, כפי שנראה ממרג' עיון בדרום לבנון, 22 בנובמבר 2023.

פיצוץ אווירי של תחמושת המכילה זרחן לבן בשיגור ארטילרי מעל  כפר כילא, כפר לבנוני השוכן סמוך לגבול עם ישראל, כפי שנראה ממרג' עיון בדרום לבנון, 22 בנובמבר 2023. 

© 2023 Hussein Malla/AP Photo