אדם מבשל בדירתו ההרוסה בח'וזאעה שבמחוז ח'אן יונס ברצועת עזה, 25 בנובמבר 2023 © 2023 Mohamad Zaanoun/ Middle East Images/AFP via Getty Images

אדם מבשל בדירתו ההרוסה בח'וזאעה שבמחוז ח'אן יונס ברצועת עזה, 25 בנובמבר 2023

© 2023 Mohamad Zaanoun/ Middle East Images/AFP via Getty Images