אישה אוחזת בדגל לבן ואזרחים פלסטינים נוספים בעת ההתפנות לכיוון דרום רצועת עזה, 7 בנובמבר 2023.

אישה אוחזת בדגל לבן ואזרחים פלסטינים נוספים בעת ההתפנות לכיוון דרום רצועת עזה, 7 בנובמבר 2023.

© 2023 Ahmed Zakot/Reuters