המכונית שנהרגו בה שלוש ילדות וסבתן בתקיפה אווירית של ישראל בפאתי העיירה עינתא בדרום לבנון, 6 בנובמבר 2023.

המכונית שנהרגו בה שלוש ילדות וסבתן בתקיפה אווירית של ישראל בפאתי העיירה עינתא בדרום לבנון, 6 בנובמבר 2023.

© 2023 Zohra Bensemra/Reuters