ילדים ממלאים מכלים במים נקיים מברזייה על רקע המחסור במים בעקבות הפסקת אספקת המים מישראל לרצועה, בדיר אל-בלח, רצועת עזה, 15 באוקטובר 2023

ילדים ממלאים מכלים במים נקיים מברזייה על רקע המחסור במים בעקבות הפסקת אספקת המים מישראל לרצועה, בדיר אל-בלח, רצועת עזה, 15 באוקטובר 2023

© 2023 Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images