שלט המכוון לחמ"ל נעדרים בקריית שדה התעופה בן גוריון.

שלט המכוון לחמ"ל נעדרים בקריית שדה התעופה בן גוריון.

© 2023 שרי בשי