ז'וזפ בורל, האחראי על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, ממתין לתחילתה של פגישה של מועצת ההתאגדות האיחוד האירופי-ישראל בבריסל, בלגיה 

ז'וזפ בורל, האחראי על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, ממתין לתחילתה של פגישה של מועצת ההתאגדות האיחוד האירופי-ישראל בבריסל, בלגיה 

© 2022 AP Photo/Virginia Mayo