כוחות ישראליים במזרח ירושלים נכנסים לביתו של ח'יירי עלקם, שהרג שבעה אזרחים בהתנחלות הישראלית נווה יעקב ב-27 בינואר 2023, כדי לאטום אותו ובהמשך גם להרסו.

כוחות ישראליים במזרח ירושלים נכנסים לביתו של ח'יירי עלקם, שהרג שבעה אזרחים בהתנחלות הישראלית נווה יעקב ב-27 בינואר 2023, כדי לאטום אותו ובהמשך גם להרסו.

© 2023 אחמד ר'ראבלי / AFP באמצעות Getty