2011_Tunisia_Family.jpg

משפחתו של אחמד בן עמאר בולעאבי, שכיר-יום בן 32 שהשתתף ב-8 בינואר בהפגנה בעיירה תאלה. בתחילה, שוטרים פיזרו גז מדמיע לעבר המפגינים בשדרת בורקיבה. המפקד האחראי קרא להם להתפזר, ומשסירבו הורה לכוחותיו לפתוח באש. בולעאבי נורה בסביבות השעה 21:30 ומת במקום. המסמך הרפואי המקדמי שהונפק בבית החולים בעיירה תאלה, הנושא את התאריך 8 בינואר, קובע כי סיבת המוות היא קליע שחדר לבטנו.
© 2011 Human Rights Watch