افغانستان: مشکلات دختران برای کسب آموزش

.تلاش‌های دولت افغانستان و تمویل‌کنندگان بین‌المللی از سال 2001 به این‌سو به‌منظور آموزش دختران، در سال‌های اخیر به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. شانزده سال پس از مداخله نظامی به رهبری امریکا در افغانستان که منجر به سرنگونی دولت طالبان در این کشور شد، حدود دو‌ـ‌سوم دختران افغان هنوز هم به مکتب نمی‌روند

Region / Country