( ردیف اول از چپ به راست ) عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه أفغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی، دونالد توسک رئیس شورای اروپا، بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل، فیدیریکا موگیرینی رئیس سیاست خارجی اروپا، جان کری وزیرخارجه ایالات متحده امریکا، آغا خان و بورگ برینده وزیرخارجه ناروی، درجریان کنفرانس بروکسل درمورد أفغانستان عکس گرفته اند. 5 اکتوبر 2016.