پنج کودک مهاجر بازگشته از پاکستان پس از آن‌که در ماه اکتوبر 2016م از پاکستان اخراج شدند، منتظر والدین‌شان ایستادند تا در مرکز حمایت از مهاجرین سازمان ملل متحد در خارج از شهر کابل، خودشان را ثبت‌نام کنند. تقریباً حدود 600.000 مهاجر افغان، به‌شمول 360.000 مهاجر دارای اسناد قانونی در نیمه‌دوم سال 2016م به مناطق ناامن و شدیداً فقیر عودت کردند. نیمی از تمام کودکان بازگشتۀ مهاجر در مکاتب ثبت‌نام نکرده‌اند.