زنان و کودکان مهاجر افغان به دنبال اخراج از پاکستان در اکتوبر 2016م، به مرکز حمایت از مهاجران سازمان ملل متحد در بیرون از شهر کابل رسیدند. تهدیدات و بدرفتاری‌های دولت پاکستان نسبت به این مهاجران باعث شد که حدود 360.000 مهاجر دارای اسناد قانونی و حدود 200.000 مهاجر فاقد اسناد قانونی در مدت زمانی، بین ماه جولای الی نوامبر، از پاکستان خارج شوند. اکثر این مهاجران، زمین یا خانه‌ای در افغانستان ندارند که در آن‌جا ساکن شوند.