حدود 360.000 هزار مهاجر افغان که در نیمه‌دوم سال 2016م مجبور به ترک پاکستان شدند، پس از یک شبانه‌روز مسافرت، به مرکز حمایت از مهاجرین سازمان ملل متحد در بیرون از شهر کابل می‌رسند. مهاجران عودت‌کننده، پس از ده‌ها سال زندگی در پاکستان، با کرایه‌گرفتن لاری‌های باربری، تمام داروندار زندگی‌شان را به افغانستان انتقال می‌دهند. این مهاجران به مناطق ناامن و عمدتاً دچار مشکلات عدیده اقتصادی عودت کرده و اکثر این خانواده‌ها دارای خانه و زمین در آن مناطق نمی‌باشند.