اکتوبر 2016م، لاری‌های به کرایه‌ گرفته شده که اسباب و لوازم مهاجران اخراج شده از پاکستان را حمل می‌کنند، در بیرون از شهر کابل و در مرکز اداره حمایت از مهاجران سازمان ملل متحد صف کشیده‌اند.