که نیروهای امنیتی طالبان در پنجشیر در شمال افغانستان به طور غیرقانونی ساکنان متهم به ارتباط با یک گروه مسلح مخالف را بازداشت و شکنجه کرده است.

سربازان طالبان با سلاح و تجهیزات نظامی در ولایت شمالی افغانستان، پنجشیر گرد هم آمده اند. 8 سپتامبر 2021. © 2021 AP Photo/محمد آصف خان

© 2021 AP Photo/Mohammad Asif Khan