دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه، هلند، 7 نوامبر 2019. © 2019 AP Photo/پیتر دیجونگ

دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه، هلند، 7 نوامبر 2019. © 2019 AP Photo/پیتر دیجونگ

© 2019 AP Photo/Peter Dejong, File