عبدالجبار، شخصی که چهارتن از اعضای فامیل خویش را از دست داد، لیست از کشته شدگان قریه خویش را که بر اثر حمله هوایی مورخ 19 سپتامبر 2019 در جلال آباد افغانستان کشته شدند، نشان می دهد. 1 اکتوبر 2019، کاپی رایت

عبد الجبار، فردی که چهار عضو خانواده خود را بر اثر حمله هوایی مورخ 19 سپتامبر 2019 در جلال‌آباد افغانستان از دست داد، فهرست نام کشته شدگان قریه‌ خود را نشان می‌دهد.

 

© 2019 AP Photo رحمت گل