پناهندگان افغان از پاکستان به افغانستان بازمی‌گردند، تورخم، افغانستان، ۳ نوامبر ۲۰۲۳

پناهندگان افغان از پاکستان به افغانستان بازمی‌گردند، تورخم، افغانستان، ۳ نوامبر ۲۰۲۳

© ۲۰۲۳ عکس از ابراهیم نوروزی، ای‌پی