بر اساس گزارش مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران که امروز منتشر شد، افراد دارای معلولیت نه تنها با تبعیض و بد‌رفتاری در ایران مواجه هستند ، بلکه محیط اطراف آنها نیز دسترس پذیر نیست.