در جهت عقربه های ساعت از بالا سمت چپ: لقمان مرادی، زانیار مرادی، کورش زیاری، سعید رضایی، محمدعلی (پیروز) منصوری و مسعود باستانی