جایزۀ الیسون دفورژ که توسط سازمان دیده‏بان حقوق بشر اعطاء می‏گردد، به منظور گرامیداشت شجاعت افرادی است که برای حفظ شرافت و حقوق دیگران جان خود را در معرض خطر قرار می‏دهند. سازمان دیده‏بان حقوق بشر به منظور بنای دنیایی که در آن مردم به دور از خشونت، تبعیض و سرکوب زندگی کنند، با اینگونه فعالان دلاور تشریک مساعی می‏نماید.
 

Photo courtesy of Yonous Muhammadi

 
یونس محمدی یکی از مدافعان اصلی حقوق پناهندگان در یونان می‏باشد یعنی محلی که خود او پس از فرار از چنگ آزارها و مظالم طالبان در کشورش، افغانستان، به آنجا گریخت. محمدی دیرزمانی است که به دلیل فعالیت‏هایش، هدف قرار گرفته است از جمله اینکه به علت انجام تحقیقات و حمایتش از حقوق بشر در افغانستان به دست طالبان زندانی گردید و در آتن نیز هنگامی که به کودکان مهاجر، زبان یونانی می‏آموخت توسط مهاجمان ناشناس مورد ضرب و شتم وحشیانه ای قرار گرفت. محمدی در سمت خود به عنوان رئیس تریبون آزاد پناهندگان یونانی، اطمینان حاصل می‏کند که نیازها و حقوق پناهجویان، مهاجران، و پناهندگانی که به تازگی وارد این کشور شده‏اند، در رأس مذاکرات مقامات عالیرتبه یونان و دیگر کشورهای اروپا قرار گیرد. وی در میان نخستین افرادی بود که وضعیت بسیار نگران کننده خشونت‏های مربوط به بیگانه ستیزی در یونان را تشخیص داد و مصرانه کوشید تا مرتکبین چنین اعمالی تحت مجازات قانونی قرار گیرند. وی همچنین در جهت دفاع از حقوق زنان، فردی متعهد است و نمایندۀ رسمی روبان سفید می‏باشد که یکی از بزرگترین کمپین‏های رهبری شده توسط مردان در جهان برای پایان دادن به خشونت علیه زنان است.
 
.یونس محمدی پس از طی دورانی وحشتناک در زندگی شخصی خود، به قهرمانی شجاع و مؤثر مبدّل شده است که به تمام مردم دنیا تعلق دارد؛ مردمی که در جستجوی پناهگاهی برای آسودگی از اذیت و آزار هستند. وی نمادی شاخص از یک مدافع واقعی حقوق بشر می‏باشد.

اوا کوس

معاون تحقیقات، یونان

 
محمدی در جهت امداد و حمایت از پناهندگان برنامه‏هایی را برگزار می‏کند تا آنها را از حقوق و تعهدات خود در یونان آگاه نماید، از دسترسی یافتن آنها به خدمات پزشکی اطمینان حاصل نماید و کمبودهای مربوط به شرایط مقدماتی ورود آنها را برطرف کند، و موانعی که بر سر راه آشنایی و پیوند افراد تازه وارد با جامعه اطرافشان وجود دارد و نیز شرایط اسفناک اقامت در بازداشتگاه ها را از میان بردارد. تریبون آزاد پناهندگان یونان در سال 2010 موفق شد وزارت آموزش و پرورش یونان را وادار نماید به کودکانی که به طور غیر قانونی وارد آن کشور می‏شوند اجازه دهد در مدارس به تحصیل بپردازند و سال گذشته نیز موفق شد دولت یونان را مجبور کند پناهگاهی برای صدها خانواده افغان فراهم نماید. فعالیت‏های بی وقفه و خستگی ناپذیر محمدی اهمیت فزاینده‏ای یافته است زیرا بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر که عمدتاً از سوریه و افغانستان هستند از سال 2015 به بعد وارد یونان شده‏اند.
 
سازمان دیده‏بان حقوق بشر از یونس محمدی  برای شجاعت و مداومت تزلزل ناپذیرش در جهت حمایت از حقوق پناهندگان، پناهجویان و مهاجران به یونان و سراسر اروپا تقدیر می‏نماید.