عکسی که از خبرگزاری میزان در تاریخ ۱۶ اکتبر دریافت شده خسارات ناشی از آتش در زندان بدنام اوین در شمال غربی تهران پایخت ایران را نشان میدهد.

عکسی که از خبرگزاری میزان در تاریخ ۱۶ اکتبر دریافت شده خسارات ناشی از آتش در زندان بدنام اوین در شمال غربی تهران پایخت ایران را نشان میدهد.

© کوشا مهشیدفلاحی \میزان\ای اف پی ۲۰۲۲