دختران مدرسه ای بدون حجاب اجباری ایستاده اند و آهنگ «برای» از شروین حاجی‌پور را میخوانند که به سرود جنبش تبدیل شده است.

دختران مدرسه ای بدون حجاب اجباری ایستاده اند و آهنگ «برای» از شروین حاجی‌پور را میخوانند که به سرود جنبش تبدیل شده است.

منبع: https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1576911788964081664