برای گرامیداشت اولین سالگرد، در ۸ ژانویه۲۰۲۱، در تورنتو کانادا مردم پلاکاردهایی با عکس قربانیان پرواز بین المللی اوکراینی به شماره ۷۵۲ که با شلیک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد در دست دارند. 

برای گرامیداشت اولین سالگرد، در ۸ ژانویه۲۰۲۱، در تورنتو کانادا مردم پلاکاردهایی با عکس قربانیان پرواز بین المللی اوکراینی به شماره ۷۵۲ که با شلیک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد در دست دارند. 

© رويترز ۲۰۲۱، کارلوس اوساریو