در جریان تظاهراتی در آتلانتا، جورجیا، در ۳۱ ماه مه ۲۰۲۰ پسری مشتش را بالا می‌برد.

در جریان تظاهراتی در آتلانتا، جورجیا، در ۳۱ ماه مه ۲۰۲۰ پسری مشتش را بالا می‌برد.

© 2020 الیجا نوولاژ/گتی ایمجز