اسکرین‌شات از ویدیوی منتشره در توییتر در ۳ دسامبر ۲۰۱۹ که پیک‌آپی با سلاح اتوماتیک را نشان می‌دهد.

اسکرین‌شات از ویدیوی منتشره در توییتر در ۳ دسامبر ۲۰۱۹ که پیک‌آپی با سلاح اتوماتیک را نشان می‌دهد.