چپ: نیروهای امنیتی با نوار سفید روی کلاهشان بیرون دانشگاه امیرکبیر تهران در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰. (© آژانس فرانس پرس) راست: نواری مشابه روی کلاه‌های نیروهای امنیتی که به روی معترضان در تهران آتش گشودند(از ویدیویی منتشرشده در توییتر در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹)

چپ: نیروهای امنیتی با نوار سفید روی کلاهشان بیرون دانشگاه امیرکبیر تهران در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰. (© آژانس فرانس پرس) راست: نواری مشابه روی کلاه‌های نیروهای امنیتی که به روی معترضان در تهران آتش گشودند(از ویدیویی منتشرشده در توییتر در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹) 

© دیده‌بان حقوق بشر