تصویر ماهواره‌ای خیابان طالقانی تهران گرفته شده در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ و لحظاتی از یک ویدیوی ضبط‌شده در این موقعیت که در ۱۷ نوامبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدیو نیروهای امنیتی جمع‌شده در یک خیابان فرعی، و ورود یکی از آنها به خیابان طالقانی

تصویر ماهواره‌ای خیابان طالقانی تهران گرفته شده در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ و لحظاتی از یک ویدیوی ضبط‌شده در این موقعیت که در ۱۷ نوامبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدیو نیروهای امنیتی جمع‌شده در یک خیابان فرعی، و ورود یکی از آنها به خیابان طالقانی و شلیک به سمت معترضان را نشان می‌دهد 

تصویر ماهواره‌ای: ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ © DigitalGlobe-Maxar Technologies 2020; منبع: گوگل ارت

© دیده‌بان حقوق بشر