عزاداران در تجمع شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰ در تهران، ایران برای یادبود قربانیان پرواز هواپیمایی اوکراین که به شکل غیرعمدی مورد هدف ایران قرار گرفت شمع روشن می‌کنند


عزاداران در تجمع شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰ در تهران، ایران برای یادبود قربانیان پرواز هواپیمایی اوکراین که به شکل غیرعمدی مورد هدف ایران قرار گرفت شمع روشن می‌کنند  

© ۲۰۲۰ بلومبرگ از گتی ایمجز