وزیر خارجه ایران محمدجواد ظریف در کنفرانس خبری، ۲ سپتامبر ۲۰۱۹.

وزیر خارجه ایران محمدجواد ظریف در کنفرانس خبری، ۲ سپتامبر ۲۰۱۹. 

 
© ۲۰۱۹ ایوان وودوپیانوف/کومرسانت/سیپا آمریکا از عکس‌های آسوشیتدپرس AP Images