تصویر پخش اعترافات احتمالا اجباری سپیده قلیان و اسماعیل عبدی از شبکه 2 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.

تصویر پخش اعترافات احتمالا اجباری سپیده قلیان و اسماعیل عبدی از شبکه 2 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.

© کانال دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران