ابراهیم رییسی، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، برای حامیانش در گردهمایی انتخاباتی در مسجد امام خمینی در پایتخت، تهران، در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۱۷ سخنرانی می‌کند.

ابراهیم رییسی، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، برای حامیانش در گردهمایی انتخاباتی در مسجد امام خمینی در پایتخت، تهران، در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۱۷ سخنرانی می‌کند. 

© 2017 Getty Images