تظاهرات بهایی‌ها در ساحل کوپاکابانای ریو دو ژانیرو در ۱۹ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ با خواست آزادی هفت بهایی زندانی متهم به جاسوسی برای اسراییل و محکوم به ۲۰ سال زندان از سوی مقامات ایران. © ۲۰۱۱ آنا کارولینا فرناندس/آاف‌پ/ گتی ایمجز

تظاهرات بهایی‌ها در ساحل کوپاکابانای ریو دو ژانیرو در ۱۹ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ با خواست آزادی هفت بهایی زندانی متهم به جاسوسی برای اسراییل و محکوم به ۲۰ سال زندان از سوی مقامات ایران. 

© ۲۰۱۱ آنا کارولینا فرناندس/آاف‌پ/ گتی ایمجز