در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸ زنان بازی ایران و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ را در نمایشی عمومی در استادیوم آزادی در تهران، ایران، تماشا می‌کنند.  © ۲۰۱۸ گتی ایمجز

در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸ زنان بازی ایران و پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ را در نمایشی عمومی در استادیوم آزادی در تهران، ایران، تماشا می‌کنند.  

© ۲۰۱۸ گتی ایمجز