زنان در انتظار تماشای یک بازی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی در تهران، ایران، ۳ اکتبر ۲۰۲۳.

زنان در انتظار تماشای یک بازی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی در تهران، ایران، ۳ اکتبر ۲۰۲۳.

 
 

 

 

© ۲۰۲۳ ای‌پی فوتو