هستی امیری (چپ) و ضیا نبوی (راست) 

 

هستی امیری (چپ) و ضیا نبوی (راست) 

© خصوصی / ویکی‌مدیا کامنز