الهه حامدی (چپ) و نیلوفر محمدی (راست). 

الهه حامدی (چپ) و نیلوفر محمدی (راست). 

 

© ویکی‌مدیا کامنز