042023crd_iran_children

مراسم یادبود در مقابل دفتر یونیسف در واشنگتن دی‌سی برای کودکان کشته‌شده در ایران، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ 

 

© ۲۰۲۲ برایان اولین دوزیر/نورفوتو از آسوشیتدپرس