مقامات قضایی ایران هزینه مخالفت مسالمت‌آمیز را بسیار افزایش دادند و ده‌ها فعال و مدافع حقوق بشر را به چندین دهه زندان محکوم کردند. همزمان با اثرگذاری تحریم‌های گسترده آمریکا بر دسترسی ایرانیان به سلامتی و داروهای حیاتی، مقامات ایران اجازه تجمع مسالمت‌آمیز، مخصوصاً اعتراضات کارگری، را نمی‌دهند. همچنین آنها با استفاده از زور بیش از حد و غیرقانونی و انبوه دستگیری‌های خودسرانه تظاهرات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ را به شدت سرکوب کردند. تا این لحظه مقامات تحقیق و تفحصی شفاف درباره نقض‌های جدی رخ‌داده به دست مقامات امنیتی و اطلاعاتی انجام نداده‌اند و با ناقضان برخورد نکرده‌اند.

News