iran.jpg

مسعود باستانی یکی از حداقل 65 تن روزنامه نگار، وبلاگ نویس و فعال رسانه¬های اجتماعی است که در ایران پشت میله¬های زندان به سر می¬برد. وی دوره محکومیت 6 ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج می گذراند.