Skip to main content

World Report 2016: Euroopa Liit

2015

A rescue operation by the Irish Navy ship Le Eithne, participating in the Frontex mission Triton, on June 6, 2015.

© 2015 AP Foto/Irish Defence Forces

Eesti

Eesti on viiendal kohal maailmas kodakondsuseta rahvastiku arvestuses. Vastavalt Siseministeeriumi andmetele oli 2015. aasta juunikuu seisuga selle riigi 1,3 miljoni suurusest elanikkonnast 6,3 protsenti kodakondsuseta.

2015. aastal rakendas valitsus meetmeid, et vähendada laste kodakondsusetust ja lihtsustada vanemate inimeste naturalisatsiooniprotsessi. Jaanuaris muutis valitsus Kodakondsuse seadust eesmärgiga võimaldada kodakondsuseta vanemate peres sündinud lastel automaatselt sünnil saada Eesti kodakondsus; varem pidid vanemad seda taotlema. Vanemad võivad oma laste nimel ühe aasta jooksul nende Eesti kodakondsuse üles öelda. Seaduseparandused vabastavad samuti 65-aastased ja vanemad isikud naturalisatsiooniks kohustusliku eesti keele eksami kirjalikust osast.

Keeleeksami nõudmised on jätkuvalt kõige olulisemaks takistuseks riigi venekeelsete elanike teel naturalisatsioonile. Naturalisatsiooni maksumus, sh taotlus ja ettevalmistus keeleeksamiks ning sissetulekunõuded kodakondsuse saamiseks soodustavad jätkuvalt olukorda, kus vaesematelt  püsielanikelt on riisutud nende kodanikuõigused ning mis põlistab kodakondsusetust venekeelsete elanike seas. Ettemakse eksamiks ettevalmistavate keelekursuste eest kujutab endast olulist rahalist pärssivat tegurit tagasihoidliku sissetulekuga või sissetulekuta mittekodanikele. Riik kompenseerib keelekursuste tasu vaid pärast seda, kui taotleja on eksami sooritanud.

Kodakondsuseta elanikel pole kõiki tööhõiveõigusi ja neil pole õigust asuda teatud ametikohtadele, nii nagu näiteks riigiteenistusse ja kohaliku omavalitsuse teenistusse, politseisse, tolliteenistusse; nad ei saa olla prokuröriks, kohtunikuks ega notariks.

Valitsus pole astunud piisavaid samme selleks, et valmistada ette Kooseluseaduse rakendus, mis võeti vastu 2014. aasta oktoobris ja mis jõustub 2016. aastal. See seadus laiendab abielupaaride õigused abielus mitte olevatele paaridele – sh samasoolistele.

Eesti järgib minimalistlikku pagulaspoliitikat. Valitsus on nõustunud vastu võtma EL ümberasustamise programmi alusel kahe aasta jooksul 329 varjupaigataotlejat, kuid käesoleva teksti koostamise ajaks pole veel kedagi ümber asustatud. Varjupaigataotlejaid ootavad ees tõsised tõkked tõlke saamisel oma keelde pagulasstaatuse määratlemise intervjuude käigus.