Αιτούντες άσυλο και μετανάστες σε αυτοσχέδιο καταυλισμό στο λιμάνι του Πειραιά περιμένουν στην ουρά για διανομή κυτίων επιβίωσης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ελλείψει οποιασδήποτε ορατής κυβερνητικής στήριξης ή κρατικού προσωπικού, η καθημερινή λειτουργία του καταυλισμού εξαρτάται από τους εθελοντές και τις ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας, 19 Μαρτίου 2016.