Περιπολικό της αστυνομίας στην άκρη του δρόμου στην Αθήνα. Οι υπερβολικά ευρείες εξουσίες της αστυνομίας όσον αφορά τους ελέγχους και τη σωματική έρευνα, σε συνδυασμό με τις εντολές για στοχοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, έχουν οδηγήσει σε πολυάριθμους αδικαιολόγητους ελέγχους των χρηστών ναρκωτικών, των εκδιδόμενων ατόμων και των αστέγων.