Εκδιδόμενη στην Αθήνα. Πολλές γυναίκες που εκδίδονται στον δρόμο έρχονται αντιμέτωπες με τους αυστηρούς κανονισμούς που διέπουν τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος των εκδιδόμενων επ' αμοιβή προσώπων και καθημερινά υφίστανται παρενόχληση από την αστυνομία.