Τα αντίσκηνα των ανθρωπιστικών οργανώσεων στις 25 Ιανουαρίου 2021 ευρίσκονται στους πρόποδες του λόφου, κοντά από όπου συλλέχθηκε δείγμα εδάφους με αυξημένα επίπεδα μολύβδου.

Τα αντίσκηνα των ανθρωπιστικών οργανώσεων στις 25 Ιανουαρίου 2021 ευρίσκονται στους πρόποδες του λόφου, κοντά από όπου συλλέχθηκε δείγμα εδάφους με αυξημένα επίπεδα μολύβδου.

© 2021 DunyaCollective