Τέσσερις διαμένοντες στη δομή, στέκονται στο λόφο Μαυροβούνι, κοντά στο αντίσκηνο του ΔΟΜ Helios, χωρίς να υπάρχει περίφραξη που να εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, στις 25 Ιανουαρίου 2021. Ένα δείγμα από την περιοχή του λόφου έδειξε επίπεδα συγκέντρωσης μολύβδου πάνω από τα αποδεκτά όρια κατόπιν ανάλυσης.

Τέσσερις διαμένοντες στη δομή, στέκονται στο λόφο Μαυροβούνι, κοντά στο αντίσκηνο του ΔΟΜ Helios, χωρίς να υπάρχει περίφραξη που να εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, στις 25 Ιανουαρίου 2021. Ένα δείγμα από την περιοχή του λόφου έδειξε επίπεδα συγκέντρωσης μολύβδου πάνω από τα αποδεκτά όρια κατόπιν ανάλυσης.

© 2021 DunyaCollective